پروژه ی “OM10”

خانه ی “Obere Maschstraße 10 (OM10)” که از سال ۲۰۰۹ خالی میباشد، از تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۵ اشغال شده است. باتوجه به نیاز فوری به مسکن با قیمت مناسب، و همچنین ساکن شدن پناهجو ها در مدرسه ها و تحت شرایط غیرقابل تحمل در قسمت پذیرش اولیه ی فریدلند، خالی ماندن این خانه نه قابل توجیه است و نه قابل قبول.

ما که هستیم؟
ما مردمی از طیف های مختلف اجتماعی هستیم. با انجام دادن این اشغال، ما همدردی عملی خود با پناهجوها را نشان میدهیم، کسانی که به دنبال شرایط زندگی شایسته و با انسانیت به اروپا آمدند. ما همچنین در کنار کسانی می ایستیم که هفته ها تگران و متعهد به استقبال انسانی از پناهجوها بودند. ما یک زندگی خوب و شرایط زندگی کافی برای همه میخواهیم. به همین دلیل برای ما اهمیت دارد که گروه های مختلف که تحت تاثیر کمبود مکان قرار دارند، با هم به مقابله نپردازند.

چرا اشغال؟
در قسمت پذیرش اولیه ی فریدلند در حال حاضر بیش از ۳۵۰۰ نفر ساکن هستند، در حالی که این مکان برای ۷۰۰ نفر درست شده است. برای تجهیزات و موجودی اولیه دیگر ضمانتی وجود ندارد. همچنین در گوتینگن شرایط مسکن هرچه بیشتر به سمت بحرانی شدن میرود، و این در حالی است که زمستان نزدیک میشود. ساختمان های وابسته به شهرداری مانند سالن های اجتماع، مدرسه ها، سالن های ورزشی، که در واقع مجهز به امکانات لازم برای زندگی کردن نیستند، تا اینجا به عنوان چاره ای برای این کمبود استفاده شده اند. در عین حال، در گوتینگن تعداد زیادی خانه ی متروکه وجود دارد. ظاهرا هیچ سیاستی برای مجبور کردن شرکت های مالک این اماکن به آزاد کردن این ساختمان های خالی وجود ندارد. در نتیجه، استفاده از این مکان های زندگی تنها با فعالیت های مدنی و انتقاد، دست یافتنی است.

درخواست های ما چه است؟

ما خواستار استفاده ی بی درنگ مکان های متروکه و خالی هستیم. این نه تنها شامل “OM10″، بلکه همچنین سایر ساختمان های خالی در منطقه ی شهری میباشد. در مورد “OM10” ما خواستار حق استفاده از ساختمان به عنوان متصدی، و همچنین حمایت مالی شهرداری از پروژه هستیم. ما اینجا محل زندگی واقعی میسازیم که از شرایط اضطراری اجتماعی کمک کنیم. در عین حال، به خاطر برنامه های ویژه عرضه ی مسکن با قیمت مناسب باید برای طولانی مدت بالا رود. ارضای نیاز به مساکن مقرون به صرفه، با حمایت سرمایه دار ها تضمین نمیشود. تنها اگر ساختمان های جدید یا بازسازی شده به صورت دائم از املاک عموم شود، این درخواست، پاسخ داده میشود. به جای جدا کردن گروه های مختلف، شیوه های با یکدیگر زندگی کردن در همبستگی باید تدارک دیده شود. ساکن شدن جداجدای پناهجو ها که تا حالا انجام میشد، باعث ترویج دورافتادگی و انزوا و محدوم سازی از زندگی اجتماعی و فرهنگی میشود. بنابراین، ساختمان های شهرداری باید به گونه ای ساخته شوند که گروه های مختلف مانند پناهجوها، دانشجوهایی با وضعیت مالی ضعیف، دریافت کننده های پول بیکاری، کم درآمدها و غیره، بتوانند زندگی ای تحت شرایط انسانی داشته باشند. این در صورتی حاصل میشود که ساکنین بتوانند برای زندگی شان خودشان با هم برنامه ریزی کنند، به جای اینکه مورد مقررات خشک و وقت گیری قرار بگیرند که غالبا با با آنها همانند عناصر ناسازگار و ناتوان برخورد میکند.

اداره ی این خانه قرار است به چه شیوه باشد؟

این پروژه ی مسکن نه تنها یک راه حل موقت را ارائه میکند، بلکه باید یک خانه ی دائمی برای مردم هم باشد. ما مایلیم که اصول بیان شده را به یک روش مختصر و عملی واقعیت ببخشیم. هدف، ممکن ساختن زندگی یا همبستگی ای در میان پناهجوها و سایر کسانی است که تحت تاثیر کمبود مسکن قرار دارند. بازسازی و تقسیم محوطه ی ساختمان باید به گونه ای انجام شود که تبادلات فرهنگی و سیاسی ممکن باشد. در مورد روش های عملیاتی زندگی در کنار یکدیگر، ساکنین آینده تصمیم خواهند گرفت، کسانی که خانه را خودشان مدیریت خواهند کرد.

چگونه (این پروژه) جلو میرود؟
۲۵ اتاق خالی این خانه مستقلا بازسازی خواهند شد تا فضای مهرآمیزی را برای زندگی هرچه سریعتر آماده کند. در همین زمان مذاکراتی با صاحب خانه و شورای شهر پیش میرود که پروژه ی این خانه را قانونی کنند. نهایتا وقتی این هدف ها نایل شدند، اولین پناهجوها وارد خانه میشوند. ما امیدواریم که این پروژه دیگران را هم تحت تاثیر قرار دهد و نمونه ای شود برای استفاده از ساختمان های خالی مانده.

چگونه میتوانید از پروژه ی “خانه ی ما” حمایت کنید؟
در روزهای آینده به منظور آگاهی رسانی در مورد اشغال و شرایط کنونی فضای زندگی، فعالیت هایی فرهنگی و سیاسی در مقابل خانه شکل میگیرند. ما به خاطر همبستگی خرسند و خوشحالیم و همچنین بابت بخشش های کوچکی که این عملیات را سرپا نگه میدارد. کمک بزرگی در این شرایط میتواند یکی از این اقلام باشد: ابزارآلات، ظرف، شوینده، خوراکی (کیک، سبزیجات، محصولات نانوایی و شیرینی پزی، سوپ، نوشیدنی و غیره). خودتان خلاقیت به خرج دهید! تا زمانی که خطر بیرون افتادن ساکنین توسط صاحب خانه وجود دارد، یک حمایت عمومی بزرگ برای ما بسیار مهم است. این تنها راهی است که مالکین متوجه شوند که یک کاری انجام دادن، ضروری است! در صورت بیرون انداخته شدن توسط مالک، مردم بسیاری دور هم مقابل ساختمان حمع میشوند ت همبستگی خودشان را اعلام کنند و از اشغال کننده ها محافظت کنند.
برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ یا توییتر یا فیسبوک ما مراجعه کنید!